Burmistrz Jezioran ogłasza konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie:

1. promocji gminy,

2. rozwoju turystyki gminy,

3. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Termin składania ofert upływa 09 maja 2022 r.

https://jeziorany.nowoczesnagmina.pl/?c=2529