START
20 sierpnia 2022 roku
Godz. 9-14
ul. Głowackiego 1/13 w Jezioranach
przy pracowni MalowAne