Protokół z przeprowadzonych konsultacji
Burmistrz Jezioran ogłasza konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok:

Termin rozpoczęcia konsultacji 13 listopada 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji 17 listopada 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o konsultacjach
2. Projekt uchwały
3. Projekt programu współpracy
4. Formularz uwag