Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzi “Program polityki prozdrowotnej w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności, z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji” – celem programu jest zwiększenie dostępności do diagnostyki leczenia niepłodności oraz poprawa skuteczności leczenia niepłodności par objętych Programem poprzez dofinansowanie świadczeń diagnostycznych i leczenia.