Burmistrz Jezioran ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, w zakresie ochrony zdrowia oraz w zakresie turystyki na 2024 rok

Zadanie – kultura fizyczna i sport – (pobierz ogłoszenie).

Zadanie – ochrona zdrowia – (pobierz ogłoszenie).

Zadanie – turystyka – (pobierz ogłoszenie).

Wzór oferty – (pobierz plik).

Wyniki otwartych konkursów:
Kultura fizyczna i sport (Pobierz)
Ochrona zdrowia (Pobierz)
Turystyka (Pobierz)