Zapraszamy do zgłaszania się na  XXXIX Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się w Jezioranach dnia 22 czerwca 2024 r. Liczymy na Państwa udział w tegorocznej edycji wydarzenia.

Zgłoszenia do udziału w XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach są przyjmowane na załączonych kartach pod adresem:

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia
11-320 Jeziorany, ul. Kościuszki 1/3
lub
e-mail: 
(tytuł maila: „Karta zgłoszenia XXXIX Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach”)
w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela: Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego Vita Warmia w Jezioranach, Plac Jedności Narodowej 14 lub tel. 89 674 08 12 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 16.00.


Załączniki:
Regulamin2024.pdf
Program2024.pdf
karta zgloszeniowa przeglad 2024.pdf
karta zgloszeniowa przeglad 2024.docx