JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 16 lipca 2019 Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka
Aktualności

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru trwającego od 17 do 31 sierpnia 2018 r.

W wyniku ogłoszonego naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły 92 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy
108 068 417,00 złotych.

Gmina Jeziorany zajęła II miejsce i tym samym otrzyma 1 490 369,00 zł dofinansowania na zrealizowanie projektu.

Projekt Gminy Jeziorany przewiduje: Przebudowe odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo na działkach nr 533, 531, 526/2, 524/3 obręb Radostowo i w miejscowości Wójtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo.

Pełna lista i więcej informacji znajduje się na stronie: https://prow.warmia.mazury.pl

powrót

6745223 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"