JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Czwartek, 24 września 2020 Imieniny: Teodora, Gerarda, Marii
Aktualności

KONSULTACJE

Burmistrz Jezioran przedkłada Państwu do publicznej konsultacji następujący projekt aktu prawa miejscowego:

Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Jeziorany
do zapoznania się z projektem uchwały poddanej konsultacjom
oraz
zgłaszania ewentualnych uwag i opinii na formularzu (dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu)
do pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi - Agnieszki Frąckiewicz-Nowotka, tel. 89 5392757 (pokój
nr 21, I piętro Urzędu Miejskiego w Jezioranach) lub w Sekretariacie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) w terminie do dnia 7 listopada 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji  30 października2019 r.

Termin zakończenia konsultacji  7 listopada 2019 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść ogłoszenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść projektu uchwały

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść programu współpracy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz formularz uwag

powrót

9529887 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"