JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Poniedziałek, 23 września 2019 Imieniny: Bogusława, Krzysztofa, Tekli
Aktualności

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji następujący projekt aktu prawa miejscowego:  „Program współpracy Gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Jeziorany do zapoznania się z projektem uchwały poddanej konsultacjom oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii na formularzu (dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu) do pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi - Agnieszki Frąckiewicz-Nowotka, tel. 89 5392757 (pokój nr 21, I piętro Urzędu Miejskiego w Jezioranach) lub w Sekretariacie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) w terminie do dnia 13 listopada 2018 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji  06 listopada 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji  13 listopada 2018 r.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść ogłoszenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz projekt uchwały

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz projekt programu współpracy

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz formularz uwag

powrót

6952537 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"