JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 18 lutego 2020 Imieniny: Maksa, Krystiana, Szymona
Aktualności

Utworzenie mieszkania chronionego

W  2018 r.  Gmina Jeziorany zrealizowała zadanie:  „Utworzenie mieszkania chronionego”. Mieszkanie znajduje się  w miejscowości Miejska Wieś Nr 33, gmina Jeziorany.

Inwestycja  została dofinansowana w wysokości 50% całości kosztów  z dotacji celowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z rozwojem sieci mieszkań chronionych.

Środki dotacji pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa na 2018r. i przeznaczone są na inwestycję budowlaną i zakup wyposażenia związane z utworzeniem mieszkań chronionych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.7 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

powrót

7690675 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"