JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny: Marii, Ireneusza, Marioli
Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Jezioran zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej. Komisja zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie ochrony zdrowia. Termin zgłaszania kandydatów mija w dniu 13 marca 2019 roku.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz pełną treść zaproszenia

powrót

6141961 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"