JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Niedziela, 9 sierpnia 2020 Imieniny: Klary, Romana, Dominiki
Aktualności

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Jezioran zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej. Komisja zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację priorytetowych zadań publicznych w zakresie rozwoju turystyki, promocji gminy oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na 2019 rok. Termin zgłaszania kandydatów mija w dniu 19 kwietnia 2019 roku.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz pełną treść zaproszenia

powrót

8935744 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"