JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Piątek, 24 maja 2019 Imieniny: Joanny, Jerzego, Zuzanny
Archiwum

ASYSTENT RODZINY W GMINIE JEZIORANY

Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka.

Kierując się wytycznymi i obowiązkami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina realizuje zadania z zakresu asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodziny w ramach szeroko pojętej profilaktyki, a szczególnie wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Zadaniem asystenta jest natychmiastowe reagowanie na powstające w rodzinie problemy związane z jej funkcjonowaniem. Asystent rodziny realizuje zadania we współpracy z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, policją, pielęgniarkami środowiskowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się niesieniem pomocy na rzecz potrzebujących. 

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat roli i zadań asystenta rodziny
(do obejrzenia prezentacji wymagany jest program PowerPoint lub PowerPoint viewer)

powrót

6566692 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"