JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Czwartek, 27 czerwca 2019 Imieniny: Cyryla, Maryli, Władysława
Archiwum

Franknowo z nowymi drogami

W dniu 23 maja 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Jezioranach Burmistrz Jezioran podpisał umowę na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we Franknowie na działce nr 205" realizowanej w ramach operacji typu: budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020".
Przebudowa obejmie drogę gminną we Franknowie o długości 612 mb. Zakończenie wykonania zadania  nastąpi w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy.
Koszt przebudowy drogi wyniesie 365 383,06  zł brutto.

Następnie dnia 29 maja 2017 roku zostały zawarte umowy na przebudowę dwóch kolejnych dróg: Franknowo-Polkajmy oraz Franknowo - Kramarzewo.
Franknowo-Polkajmy
Zadanie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 163001 N  Franknowo - Polkajmy o długości 3198 mb oraz na budowie drogi o długości 111 mb. (koszt wykonania tego przedsięwzięcia wyniesie 1.045.447,50 zł brutto, natomiast termin realizacji wyniesie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy).
Franknowo-Kramarzewo
Zadanie pn. "Budowa (230 m) i przebudowa (2787 m) drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo" będzie kosztować 952.404,91 zł brutto i również ma się zakończyć w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

   

   

powrót

6715990 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"