JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 16 lipca 2019 Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka
Archiwum

KONKURS NA DYREKTORA MOKu

BURMISTRZ JEZIORAN
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA

Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
z siedzibą  w Jezioranach, ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany

Informacja o wymaganiach wobec kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, zakres wykonywanych zadań  oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie  internetowej BIPu

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl w zakładce „oferty pracy w jednostkach podległych".

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty  należy złożyć w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Jezioranach w sekretariacie Urzędu, Pl. Zamkowy 4, w godzinach pracy  tj. od poniedziałku do piątku od  godz. 7:30 do godz. 15:30, lub
- pocztą na adres Urząd Miejski w Jezioranach  Pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany,
z dopiskiem:„Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach”
w terminie do dnia 12 października 2015 r.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Burmistrz Jezioran
/-/Leszek Boczkowski 

powrót

6745179 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"