JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Poniedziałek, 15 lipca 2019 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Archiwum

Korzystamy z dofinansowania WFOŚiGW


www.wfosigw.olsztyn.pl

Sprawozdanie z wykonania zadań w ramach dofinansowania ze środków z umorzenia części pożyczki udzielonej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym na działkach budowlanych nr 217/7, 249/1, 248, 247, 233 w miejscowości Tłokowo:
W ramach zadania wykonano 987 mb sieci wodociągowej. Budowę zakończono w dniu 7 listopada 2017r. Do dnia dzisiejszego do sieci podłączony jest jeden budynek mieszkalny na działce Nr 217/5. Perspektywicznie, w miarę rozwoju zabudowy, wybudowany wodociąg zaopatrzy w wodę wszystkie przyległe działki.

Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Żardeniki (dz. Nr 177, Nr 173 obręb Żardeniki).
W ramach zadania wykonano projekt techniczny budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o długości 1254,5 m. Obszar oddziaływania inwestycji: dz. Nr 173, 139/2, 56/2. Na w/w inwestycję, w dniu 22 lutego 2018 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Promocja projektu: klinkij w link

 

powrót

6742144 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"