JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Niedziela, 16 czerwca 2019 Imieniny: Aliny, Anety, Justyny
Archiwum

„Nasza sala, nasze piłki, nasze zdrowie”

W SOSW w Żardenikach (gmina Jeziorany) już wkrótce zakończy się realizacja projektu „Nasza sala, nasze piłki, nasze zdrowie”. Projekt przeznaczony był dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, które uczestniczą w zajęciach wczesnego wspomagania. Projekt zakładał wyposażenie sali SI w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej. Wielu uczniów SOSW w Żardenikach ma zaburzenia integracji sensorycznej. Zaistniała konieczność zwiększenia ilości zajęć SI i włączenie elementów terapii do zajęć rehabilitacyjnych, lekcji wychowania fizycznego, zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
W placówce organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat. Brakowało specjalistycznego sprzętu do sali terapeutycznej, dostosowanego do zaburzeń i potrzeb dzieci oraz ich wieku, jak i możliwości psychoruchowych. Terapia integracji sensorycznej (SI) odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Do tego wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt.
Sala SI w placówce nie posiadała sprzętu dostosowanego do terapii małych dzieci. Terapia SI poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowań w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe oraz poznawcze, a przede wszystkim przejawia się lepszymi efektami uczenia się. Zaistniała pilna potrzeba doposażenia sali w dodatkowy sprzęt terapeutyczny. Niezbędny był przede wszystkim nowy sprzęt do terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, dotykowego oraz poprawy równowagi, czucia głębokiego, koordynacji ruchowej, dostosowany do potrzeb małych dzieci. Naszym największym marzeniem był basen z suchymi piłkami.
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – Żardeniki, działajace przy SOSW w Żardenikach, otrzymało dofinansowanie do zakupu nowego sprzętu od Fundacji PZU. Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Mottem Fundacji PZU jest „Blisko ludzi i ich potrzeb”. Dofinansowanie przekazane przez Fundację PZU umożliwiło zakup wymarzonego basenu z piłeczkami oraz dodatkowego sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych do sali SI. Pomoc Fundacji PZU ułatwiła stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla najmłodszych. Dotychczas dzieci z zaburzeniami sensorycznymi nie miały możliwości terapii w gminie Jeziorany i gminach sąsiednich. Teraz mogą uczestniczyć w darmowych zajęciach wczesnego wspomagania. Skuteczność terapii SI zależy od czasu jej rozpoczęcia, im wcześniej zaczyna się pracę, tym efekty są lepsze. Dzięki Fundacji PZU zrealizowano główny cel projektu, jakim było stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej. Stymulacja dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym i musi być prowadzona systematycznie z użyciem właściwie dobranego sprzętu. Dlatego spodziewamy się, że odpowiednio dobrane formy terapii przyniosą założone efekty. Oczekujemy, że dzięki zajęciom uczniowie poprawią swoją samoocenę i wiarę w siebie. Już zwiększyło się zaangażowanie dzieci w podejmowanie nowych działań, ponieważ poprawiła się ich motoryka, równowaga oraz koordynacja ruchowa. Planujemy, że zabawy z odpowiednio dostosowanymi pomocami i sprzętem pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci, szczególnie uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania. Dzięki zastosowaniu nowego sprzętu możemy uzyskać zmniejszenie nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i objawów nadpobudliwości psychoruchowej. Dzieci uczestniczące w zajęciach SI będą w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie, poprawi się ich koncentracja i skuteczność wykonywania poleceń. Skuteczna terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego ułatwi im rozpoczęcie nauki szkolnej i osiągnięcie sukcesu w szkole. Dzięki zakupowi dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy terapeutycznych stworzyliśmy w szkole nowoczesną salę do terapii SI.
Dziękujemy Fundacji PZU za okazaną pomoc, dzięki Wam mamy basen – magiczne miejsce zabawy i terapii, nasze potrzeby zostały zaspokojone.

powrót

6642736 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"