JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 4 sierpnia 2020 Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Archiwum

Otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek" (LSR 2014 - 2020) realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Termin składania wniosków:
od  12 do 29 grudnia  2016  roku

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00 z wyłączeniem 23 grudnia 2016r., z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.
Miejsce składania wniosków:
siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto
Formularz wniosku o powierzenie grantu, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014 - 2020/Konkursy w ramach LSR oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz pełną treść ogłoszenia

powrót

8890783 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"