JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Czwartek, 27 czerwca 2019 Imieniny: Cyryla, Maryli, Władysława
Archiwum

WYKAZ DZIAŁEK REKREACYJNYCH W PISZEWIE NA SPRZEDAŻ

 

DZIAŁKI

REKREACYJNE

NA SPRZEDAŻ

 

 

1. DZIAŁKA REKREACYJNA W PISZEWIE - DZ. NR 110/21 

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż działkę pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany.  Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 110/21 o pow. 1355 m2 (0,1355 ha), będąca własnością Gminy Jeziorany, opisana w KW OL1B/00028638/3.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany w obrębie miejscowości Piszewo uchwalonym Uchwałą nr XLII/282/98 Rady Miejskiej w Jezioranach 
z dnia 31 stycznia 1998 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 5 poz. 76 z 16.03.1998 roku działka ta jest przeznaczona pod zabudowę letniskową indywidualną. Jest ona położona w pobliżu jeziora Luterskiego. Działka uzbrojona, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakup działki możliwy w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Cena wywoławcza działki: 33100,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto złotych).

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 895392742, lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

2. DZIAŁKA REKREACYJNA W PISZEWIE - DZ.112/5

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż działkę pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany.  Działka oznaczona numerem geodezyjnym 112/5 o pow. 1205 m2 (0,1205 ha) będącej własnością Gminy Jeziorany opisanej w KW OL1B/00028621/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany w obrębie miejscowości Piszewo uchwalonym Uchwałą nr XLII/282/98 Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 31 stycznia 1998 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 5 poz. 76 z 16.03.19908 roku działka ta jest przeznaczona pod zabudowę letniskową indywidualną. Jest ona położona w pobliżu jeziora Luterskiego. Działka uzbrojona, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakup działki możliwy w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Cena wywoławcza działki: 29 400,00 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych).

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 895392742, lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

3. DZIAŁKA REKREACYJNA W PISZEWIE - DZ.112/6

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż działkę pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany.  Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 112/6 o pow. 1210 m2 (0,1210 ha) będąca własnością Gminy Jeziorany opisana w KW OL1B/00028621/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany w obrębie miejscowości Piszewo uchwalonym Uchwałą nr XLII/282/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 stycznia 1998 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 5 poz. 76 z 16.03.1998 roku działka ta jest przeznaczona pod zabudowę letniskową indywidualną. Jest ona położona w pobliżu jeziora Luterskiego. Działka uzbrojona, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakup działki możliwy w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Cena wywoławcza działki: 29 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 895392742, lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

4. DZIAŁKA REKREACYJNA W PISZEWIE - DZ.112/7

Gmina Jeziorany posiada na sprzedaż działkę pod zabudowę letniskową indywidualną położoną w obrębie Piszewo Gmina Jeziorany.  Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 112/7 o pow. 1209 m(0,1209 ha) będącej własnością Gminy Jeziorany opisanej w KW OL1B/00028621/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany w obrębie miejscowości Piszewo uchwalonym Uchwałą nr XLII/282/98 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 31 stycznia 1998 roku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 5 poz. 76 z 16.03.1998 roku działka ta jest przeznaczona pod zabudowę letniskową indywidualną. Jest ona położona w pobliżu jeziora Luterskiego. Działka uzbrojona, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakup działki możliwy w trybie przetargu publicznego nieograniczonego.

Cena wywoławcza działki: 29 500,00 zł  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 895392742, lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Jezioranach. 

 

Galeria zdjęć:

   

  

  

  

   

  

  

   

   

powrót

6715763 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"