JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Piątek, 24 maja 2019 Imieniny: Joanny, Jerzego, Zuzanny
Archiwum

Tydzień informacyjny „Czad - Cichy Zabójca”

Szanowni Państwo,

w związku rozpoczętym sezonem grzewczym 2016/2017, zachęcam Państwa do udziału w akcji informacyjnej „Czad – Cichy Zabójca” (dawniej „Czad nie musi zabijać”), promującej elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.

W dniach 24-30.10.2016 r. został zorganizowany Tydzień informacyjny „Czad - Cichy Zabójca”, w ramach którego będzie nagłośniony przedmiotowy temat w mediach z dużą intensywnością przekazu - całodzienną informacją:
- audycje, wywiady, informacje, spoty, artykuły, konkursy z nagrodami (czujniki tlenku węgla) w radiu, w prasie, i w telewizji regionalnej;

- informacje na stronach internetowych instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie.

W tych dniach, w godz. 10.00-14.00 będzie uruchomiony dedykowany akcji bezpłatny nr infolinii 800 165 320. Pod podanym numerem telefonu będzie można uzyskać niezbędną wiedzę na temat m.in. zasad bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń i zagrożeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem urządzeń grzewczych. Dyżurny WCZK Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zapisze nr tel. interesanta i przekaże go do wł. specjalisty z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie lub Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, który następnie oddzwoni i udzieli informacji zainteresowanemu.

Ponadto, w ramach kampanii zostaną przeprowadzone następujące działania:
1. Rozpowszechnienie, poprzez Spółdzielnię Kominiarz w Olsztynie, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz władze samorządowe, na terenie województwa ulotki informującej o przedmiotowym zagrożeniu – nowa broszurka do odbioru od 17.10.2016 r.;

2. Wystosowanie prośby do Metropolity Warmińskiego, Biskupa Diecezji Ełckiej oraz Biskupa Diecezji Elbląskiej o włączenie się do akcji w celu informowania wiernych o zagrożeniu, podczas mszy świętych;

3. Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zapoznanie dzieci i młodzieży z przedmiotowym zagrożeniem podczas odbywających się lekcji wychowawczych;

4. Zamieszczenie na stronie głównej internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie komunikatu, apelu oraz spotu o przestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym oraz rozpowszechnienie informacji w niniejszym temacie na stronach internetowych innych podmiotów zaangażowanych w akcję.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na przedmiotowy problem i zintensyfikowanie działań służących ograniczeniu zdarzeń dot. zatruć tlenkiem węgla oraz o włączenie się do niniejszej kampanii poprzez rozpropagowanie na terenie powiatu informacji na temat zagrożenia oraz możliwości zasięgnięcia porady w przedmiotowym temacie pod dedykowanym telefonem.

Z upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
Krzysztof KURIATA
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

powrót

6566669 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"