JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 16 lipca 2019 Imieniny: Daniela, Dawida, Henryka
Archiwum

Zaproszenie na warsztaty diagnozowania zasobów i celów do Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z rozpoczęciem procedury  przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek” , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MR i RW z dnia 3.06.2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW na lata 2014 - 2020, Lokalna Grupa Działania  serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców Gminy Jeziorany, które odbędą się w dniu
18 sierpnia 2015r. w godzinach  10:00-13:00, w siedzibie Gminy Jeziorany,
Plac Zamkowy 4.

 

Szczegółowy program warsztatów:

1) ogólne założenia PROW 2014 - 2020 - zadania realizowane przez LGD,

2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów  - analiza mocnych i słabych

    stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów  (praca warsztatowa),

3) partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych - budowanie matrycy celów

    strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca

    warsztatowa).

     

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.

Bez Państwa zaangażowania,  opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.

Z poważaniem

Małgorzata Ofierska

 

Prezes LGD „Warmiński Zakątek

 

 

     

Zapoczątkowuje pobieranie pliku Pobierz treść ogłoszenia

powrót

6745208 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"