JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 26 października 2021 Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żardenikach,
Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany,
tel. 89 7181 023, tel/fax: 89 534 10 43
Zapraszamy na naszą stronę  www.sosw-zardeniki.edu.pl 

Ośrodek w Żardenikach jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.
Uczniowie  kształcą się w:
-Szkole Podstawowej,
-Gimnazjum,
-Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych: rehabilitacja ruchowa, rewalidacja z wykorzystaniem komputera, zajęcia logopedyczne, dogoterapia, stymulacja sensoryczna, komunikacja alternatywna, socjoterapia, arteterapia, trening samoobsługi i umiejętności społecznych, edukacja ekologiczna.

Swoje zainteresowania i pasje wychowankowie rozwijają na zajęciach artystycznych, sportowych, turystycznych, ekologicznych, terapeutycznych, integracyjnych oraz filmowych.  Przeznaczone do tego celu pracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Po zajęciach dydaktycznych, dzieci objęte są całodobowo zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi. Do dyspozycji wychowanków są profesjonalnie wyposażone pracownie, teren rekreacyjny z placem zabaw oraz działka ogrodnicza i sad.

Zajęcia prowadzą pedagodzy o specjalistycznym przygotowaniu. Oferujemy również: codzienną opiekę pielęgniarską, regularne wizyty w poradniach specjalistycznych, opiekę psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Pragniemy  każdemu dziecku z niepełnosprawnością umożliwić wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału rozwojowego, co jest  możliwe w szczególnych warunkach, które staramy się tworzyć. Naszym celem jest przygotowanie wychowanków do aktywnego udziału w życiu społecznym.

ZAINWESTUJ W UŚMIECH DZIECKA!!!

Serdecznie prosimy o przekazanie 1% podatku na rzecz "Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin - Żardeniki"
Numer KRS – 0000211133
 Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz ulotkę promocyjną szkoły

 

15758225 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"