JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Niedziela, 17 października 2021 Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora
Opieka zdrowotna

I         W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

1.      Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Medyceusz”   w Jezioranach przy ul Kajki 20.

NZPOZ  „Medyceusz” w Jezioranach  realizuje zadania w ramach umowy zawartej z Warmińsko- Mazurskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie   NZPOZ   „Medyceusz ” w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczy usługi należące do kompetencji lekarza rodzinnego. Zadanie to realizuje poprzez zabezpieczenie świadczeń medycznych  w miejscu  wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt  domowych w godz.  8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Do realizacji powyższych zadań NPL zatrudnia:

a)      3 lekarzy   w tym :

-         1 lekarza z zakresu medycyny rodzinnej,

-         lekarza pediatry,

-         1 starszego felczera,      

b)      5 pielęgniarek  w tym:

-         pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej ,

-         położną środowiskową , która zajmuje się  opieką nad położnicą i    noworodkiem do 6 tygodnia życia  i wszystkimi kobietami. 

Rejestracja pacjentów osobista, telefoniczna lub przez osoby trzecie od godz 7.30. Nr tel. 7181020. Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w poniedziałek i środę od godz. 8 do 9.30. Zgłaszanie wizyt domowych  do godz. 12 00.

2.      Warmińskie Centrum Medyczne „Półtorzycki”we Franknowie prowadzony przez lek. med. Pana Mirosława Półtorzyckiego .

Warmińskie Centrum Medyczne „Półtorzycki” we Franknowie  realizuje zadania w ramach umowy zawartej z Warmińsko- Mazurskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie   w ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczy usługi należące do kompetencji lekarza rodzinnego. Świadczeniodawca zobowiązany jest również do wykonywania lub zabezpieczenia m.in. badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej (EKG, USG). Ekg wykonuje na miejscu. Zadanie to realizuje poprzez zabezpieczenie świadczeń medycznych  w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt  domowych w godz.  8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. Do realizacji powyższych zadań  zatrudnia:

a)      2 lekarzy   w tym :

-    1 lekarzy z zakresu medycyny rodzinnej  i specjalista laryngolog

-         lekarza pediatra

b)      pielęgniarki  w tym:

-         2 pielęgniarki środowiskowo- rodzinne, w tym    pielęgniarka pediatryczna, która zajmuje się opieką nad dzieckiem  od 6 tygodnia życia,

-         położną środowiskową, która zajmuje się  opieką nad położnicą i noworodkiem do 6 tygodnia życia,

Rejestracja pacjentów osobista, telefoniczna lub przez osoby trzecie od godz. 7.30. Nr tel. 7182736. Zgłaszanie wizyt domowych  w godzinach pracy przychodni.

Nocną i świąteczną ambulatoryjną  opiekę lekarską i pielęgniarską oraz  nocną i świąteczną wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską   , od poniedziałku do piątku w godz. 18,00 – 8,00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, zapewnia  Szpital Powiatowy w Biskupcu ul. Armii Krajowej 8  tel.( 89) 7152212 lub (89)7156300.

W przypadku ciężkich zachorowań zagrażających życiu lub zdrowiu, stanów związanych z ciążą i porodem oraz wypadków   pomocy udziela  Podstawowy Zespół  Pogotowia Ratunkowego w Biskupcu( w składzie : dwóch ratowników medycznych oraz kierowca – ratownik medyczny)  stacjonujący od dnia 1 maja 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żardenikach Nr 34 gmina Jeziorany .  Tel.  999 lub 112.

II     W zakresie usług specjalistycznych:

1.      W zakresie poradnictwa położniczo - ginekologicznego.

W ramach umowy zawartej z Warmińsko Mazurskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Telefon nr  669 30 42 00. Gabinet czynny na I piętrze budynku przy ul. Kajki 20 w Jezioranach we wtorki i czwartki. Rejestracja osobista, telefoniczna lub przez osoby trzecie.

2.     W zakresie usług stomatologicznych:

a)      Praktyka Stomatologiczna prowadzona przez Panią Elwirę Eljasik 

W ramach  umowy zawartej z Warmińsko-Mazurskim Odziałem Wojewódzkiego. Narodowego   Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Telefon nr 89 -7181264. Gabinet czynny przy ul. Kajki 20 w Jezioranach: W poniedziałek od godz. 8,00 do godz.13,00. We wtorek od godz. 8,00 do godz.14,00. W środę od godz. 12,00 do godz.18,00. W czwartek od godz. 12,00 do godz. 15,00. W piątek od  godz. 10,00 do godz. 15,00.

b)      Praktyka Stomatologiczna prowadzona przez Panią Monikę Szymańską

W ramach    umowy zawartej z Warmińsko-Mazurskim Odziałem   Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.  Telefon nr 600900897. Gabinet czynny przy ul. Konopnickiej 13  w Jezioranach ( budynek Gimnazjum): W poniedziałek od godz. 13,00 do godz.18,00. Wtorek, środę, czwartek i piątek od godz. 8,00 do godz. 13,00. Gabinet jest czynny również w okresie ferii wiosennych, zimowych, dni wolnych od nauki szkolnej oraz w czasie  wakacji.

Pogotowie Stomatologiczne czynne codziennie od godz. 19 do 7  oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w Olsztynie ul. Ratuszowa 4 tel. 089- 5273610.

3.      W zakresie rehabilitacji

a)      Gabinet Fizjoterapeutyczny prowadzony  przez Panią Agnieszkę Łoposzko w ramach umowy zawartej z Warmińsko-Mazurskim  Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Telefon nr 89- 7182725.

Gabinet mieści się przy ul. Kajki 20 w Jezioranach na parterze budynku, wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku  w godz. od  8 do 18. Gabinet realizuje zlecenia na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawione przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy specjalistów, którzy mają zawarte umowy  z Warmińsko- Mazurskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wg wskazań lekarskich w zakresie:

b)      fizykoterapii

-         ultradźwięki

-         prądy diadynamiczne

-         prądy interferencyjne

-         prądy TENS

-         galwanizacja

-         jonizacja

-         elektrostymulacja

-         laser

-         pole magnetyczne

c)      światłolecznictwo

-         solux

d)      kinezyterapii

e)      masażu leczniczego

f)       krioterapii – bez kontraktu

4.      W zakresie higieny szkolnej- Zadania prowadzi Pani Grażyna Maziec.

Gabinet mieści się budynku Gimnazjum w Jezioranach. Świadczenia udzielane są w poniedziałki i  środy w godz. od 8.00 do 15.00 , we wtorki, czwartki i piątki w godz. 12.00- 15.00. Świadczenia zadaniowe wykonywane są w gabinecie lub placówkach oświatowych na  terenie gminy tj. w Szkole Podstawowej  w Jezioranach, Franknowie, Radostowie, ZSP w Jezioranach, Gimnazjum i    Przedszkolu w Jezioranach.Ponadto świadczenia udzielana są we wtorki , czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 11.30 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Żardenikach. Kontakt na nr telefonu  komórkowego  606611389.

5.      Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowisko- Rodzinnej  Barbary Arciuch

Gabinet mieści się na I piętrze budynku przy ul. Kajki 20 w Jezioranach, wspólnie z Niepublicznym Zakładem Usług Pielęgniarsko- Opiekuńczych w Domu Chorego„ Lazarus”  w Jezioranach. Do zadań pielęgniarki środowisko- rodzinnej należy opieka w domu nad całą rodziną w tym usługi pielęgnacyjne, profilaktyka, diagnostyka, wykonywanie zabiegów , rehabilitacja. Opieką obejmuje około 2550 podopiecznych. Podopieczni objęci są opieką od poniedziałku do piątku od godz. 8–18 przyjęcia w gabinecie  codziennie w godz. od 10.00 do 12.00 .

Kontakt na nr telefonu  komórkowego  660478156

6.      Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarsko- Opiekuńczych w Domu Chorego „ Lazarus” w Jezioranach.

Gabinet mieści się na I piętrze budynku przy ul. Kajki 20 w Jezioranach, wspólnie z  Indywidualną Praktyka Pielęgniarki Środowisko- Rodzinnej Pani  Barbary Arciuch. Zadaniem  Niepublicznego Zakładu Usług Pielęgniarsko- Opiekuńczych w Domu Chorego „Lazarus” w Jezioranach jest bezpłatna opieka pielęgniarska, długoterminowa w domu chorego do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. Zgłoszenia pacjentów telefonicznie  codziennie od godz.8 do 20. Opieką obejmują około 10 pacjentów. Zadanie te wykonuje  5 pielęgniarek. Kontakt na nr telefonu komórkowego 513197883.        

 

 

15611833 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"