JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Sobota, 23 października 2021 Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz

Wartość projektu: 93 750 zł
Wartość dofinansowania: 75 000 zł

 

Projekt „Bezpieczeństwo Jezioran PRIORYTETEM lokalnych władz” adresowany jest głównie do mieszkańców miasta Jeziorany, jednak działania podjęte w ramach projektu będą miały wpływ na życie mieszkańców całej gminy. Projekt zakładał zakup i montaż 20 kamer wraz z rejestratorem. Realizatorem projektu była gmina Jeziorany, jednak w realizację projektu włączyły się również inne jednostki: Posterunek Policji w Jezioranach, Zespół Szkół w Jezioranach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach. Projekt ma za zadanie zastosowanie właściwych rozwiązań w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej sprzyjających niwelowaniu zagrożeń poprzez: montaż kamer w pobliżu strefy sacrum na zabytkowej fosie, dzięki czemu będzie zmniejszona liczba dewastacji kapliczek, montaż kamer w pobliżu parku miejskiego, dzięki czemu możliwe będzie zachowane drzewostanu, kontrolowanie stanu i liczby znaków drogowych w mieście, kontrolowanie stanu lamp oświetleniowych, właściwe oznakowanie miejsc parkingowych. Projekt ma na celu również podniesienie poziomu zaufania do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, dzięki zamontowanemu systemowi monitoringu. Projekt w swoim zakresie posiadał edukacje dzieci, uczniów ZS i ZSP, jak i mieszkańców gminy z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Działanie systemu monitoringu przyczyni się do poprawy infrastruktury bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym i w środkach transportu publicznego.

 

15691817 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"