JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 26 października 2021 Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Ksiązki naszych marzeń

 

6 października 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) przewidziano
150 mln zł (po 30 mln zł na 4 kolejne lata).

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przez zakup do bibliotek szkolnych książek:

  • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów
  • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Jezioranach w ramach projektu otrzymała 2 170 zł dofinansowania, dzięki czemu uzupełniona została szkolna biblioteka.

Wartość projektu: 2 712,50 zł
Wartość dofinansowania: 2 170 zł

 

 

15757808 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"