JEZIORANY ONLINE

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

GALERIA STARYCH JEZIORAN

Wtorek, 26 października 2021 Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Konsultacje

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK

Burmistrz Jezioran ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 listopada 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2017 r.

Spotkanie konsultacyjne: 13.11.2017 r. godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz ogłoszenie o konsultacjach 
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść projektu uchwały
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz projekt programu współpracy na 2018 rok
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz formularz uwag


 

 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEZIORANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK

Burmistrz Jezioran ogłasza konsultacje Programu współpracy Gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz ogłoszenie o konsultacjach 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz projekt programu współpracy na 2016 rok

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz formularz uwag


 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NA 2015 ROK

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść protokołu


 

 

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

Burmistrz Jezioran przedkłada Państwu do publicznej konsultacji następujący projekt aktu prawa miejscowego:
"Program współpracy Gminy Jeziorany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jeziorany do zapoznania się z projektem uchwały poddanej konsultacjom oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii na formularzu (dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu) do pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Agnieszki Frąckiewicz-Nowotka, tel. 89 5392757 (pokój Nr 25 I piętro Urzędu Miejskiego w Jezioranach) lub w Sekretariacie Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) w terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji  23 stycznia 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji  30 stycznia 2015 r.

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jeziorany na spotkanie konsultacyjne, które rozpocznie się o godz. 15.00 w dniu 26.01.2015 r. (poniedziałek) w sali USC Urzędu Miejskiego w Jezioranach.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść ogłoszenia
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz projekt Programu współpracy
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz treść uchwały
Zapoczątkowuje pobieranie plikuPobierz formularz uwag


 

 

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK

15758616 - Odwiedzin strony
"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"