Po II Wojnie Światowej pierwotna zabudowa wokół rynku w Jezioranach została w znacznej mierze rozebrana (z zachowanych budynków, te w części wschodniej posiadają w swej bryle elementy poprzednich kamienic, sięgające nawet średniowiecza). Materiał z rozebranych budynków trafił  nie tylko na „odbudowę Warszawy”, ale też na budowę okolicznych domostw.

Jeziorany charakteryzują się dużą ilością zabytkowych willi i kamieniczek, których na terenie miasta jest ponad sto. Koncentrują się one przy Placu Jedności Narodowej, gdzie budynki pochodzą z XIX wieku, przy ulicy Kopernika – kamienice z XIX i początku XX wieku, podobnie przy ulicy Konopnickiej czy Kościuszki. Ale naszej uwadze nie umknie na pewno zabudowa ulicy Kajki. Biegnie ona po zachodniej stronie dawnego, bardzo długiego rynku końskiego, położonego już poza murami średniowiecznego miasta, ciągnącego się od młyna na północy po rozwidlenie dróg Barczewo – Wipsowo. Na współczesnej ulicy Kajki wciąż stoi kilkadziesiąt budynków z końca XIX i początku XX wieku, gdzie wyróżnia się szereg kamienic o dekoracyjnych fasadach – i o ile pochodzące z podobnego okresu budynki przy ulicy Krzywej to proste, niewielkie domostwa, o tyle tutaj mamy do czynienia z ulicą reprezentacyjną dla miasta, którą upodobała sobie ówczesna elita.

Mimo że budynki te są dziś zaniedbane, nie sposób nie dostrzec ich elewacji, bogatych w secesyjne zdobienia, z okresu zwanego na terenach niemieckojęzycznych Jugendstil, charakteryzującego się w architekturze bogatą, plastyczną ornamentyką, od organicznej, przez geometryczną po abstrakcyjną oraz subtelnymi, pastelowymi kolorami.

Kamienice na ul. Kajki to udane zapożyczenia architektoniczne z zachodnich Niemiec, umiejętnie skomponowane. Zwraca uwagę ich nietuzinkowość oraz zachowanie skali. Znajdziemy tu również sporą ilość budynków o architekturze nieco prymitywistycznej, reprezentujących typ warmińskiej, miejskiej zabudowy.

Kamienice z ul. Kajki, po rewitalizacji, usytuowane przy drodze wiodącej od głównych szlaków komunikacyjnych, stanowiłyby niewątpliwą wizytówkę miasta i wyróżniałyby Jeziorany wśród innych warmińskich miast.