4 10, 2023

Rezerwat Przyrody Ustnik

2023-11-17T07:40:31+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Rezerwat powstał w 1991 roku, kiedy po zakończeniu działalności lokalnego PGR-u zaniedbano meliorację, w wyniku czego powstało rozlewisko wyjątkowo atrakcyjne dla ptactwa. Rezerwat, będący dziś pod opieką Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, utworzono w [...]

4 10, 2023

Dawny Browar I Młyn

2023-12-07T08:51:10+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Młyn w Jezioranach należał do pierwszych budynków w mieście. Wymieniany jest już w akcie lokacyjnym z 1338 roku. Potężny gmach młyna, będący kolejnym następcą urządzenia średniowiecznego, znajdował się po zachodniej stronie ulicy Kajki, naprzeciwko zachowanego [...]

4 10, 2023

Dawny Spichlerz I Rzeźnia

2024-01-03T11:45:31+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Wbrew pozorom, w wiekach średnich spożywano więcej mięsiwa niż w czasach nowożytnych. Filmowe sceny przedstawiające snujących się, głodnych ludzi w średniowieczu są prawdziwe, ale tylko w odniesieniu do okresów klęsk głodu, a takie zdarzały się [...]

4 10, 2023

Dawny Szpital Miejski z Kaplicą

2023-11-17T09:50:56+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Dom Dla Chorych, sióstr Katarzynek, działający w pierwszej połowie XX wieku, funkcjonujący obecnie jako Dom Pomocy Społecznej to budynek o architekturze typowej dla drugiej dekady XX wieku. Bardzo zbliżoną architekturę posiada budynek DPS w Bisztynku, [...]

4 10, 2023

Dawna Wieża Strażacka

2023-11-17T09:49:08+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Wieża pozostała po remizie strażackiej z 1923 roku. Pierwsza siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Jezioranach, powołanej w 1899 roku, mieściła się nieprzypadkowo w pozostałościach zamkowej wieży, ocalałych z pożaru z roku 1783. Relikty tej średniowiecznej [...]

4 10, 2023

Dawne Jeziorany

2023-11-17T07:44:33+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Po II Wojnie Światowej pierwotna zabudowa wokół rynku w Jezioranach została w znacznej mierze rozebrana (z zachowanych budynków, te w części wschodniej posiadają w swej bryle elementy poprzednich kamienic, sięgające nawet średniowiecza). Materiał z rozebranych [...]

4 10, 2023

Stary Most

2023-11-17T08:40:32+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Most znajduje się nad głębokim jarem, pierwotnie korytem rzeki, której bieg zmieniono w okresie powstawania miasta. Most w okresie średniowiecza był drewniany i długo taki pozostawał. Tu warto przywołać most "gotycki" w Reszlu, uznawany za [...]

4 10, 2023

Kaplica Świętego Krzyża

2023-11-17T08:58:53+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Kaplicę ufundował wójt warmiński Krzysztof Troszko. Jej konsekracji w roku 1580 dokonał biskup warmiński Marcin Kromer. Choć powstała w okresie renesansu, nosi ona cechy ubogiego baroku. Była remontowana w latach: 1766, 1927, oraz po zniszczeniach [...]

4 10, 2023

Pozostałości Zamku Biskupów Warmińskich

2023-12-07T09:15:37+01:004 października, 2023|Tablice turystyczne|

Relikty zamku w Jezioranach, a dokładniej jego zachodniego skrzydła, skrywa obecnie gmach Urzędu Miasta. Jednak zawartość substancji średniowiecznej twierdzy w budynku Urzędu Miasta jest większa niż się powszechnie podaje i oprócz piwnic, obejmuje znaczną część murów kardynalnych [...]