1 SIERPNIA ZAWYJĄ SYRENY W 78 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

Burmistrz Jezioran informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 26/13 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania
w poniedziałek 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00

przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
polegający na włączeniu na czas 1 minuty akustycznego sygnału alarmowego (syreny).

Uruchomienie syren to jednocześnie forma upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.