SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z trwającym intensywnym wzrostem barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel), przypominam, iż roślina ta wykazuje  silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela ona parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Parzące działanie barszczu Sosnowskiego nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

W związku z powyższym Burmistrz Jezioran zwraca się z prośbą
do mieszkańców gminy Jeziorany, o zgłaszanie miejsc występowania barszczu Sosnowskiego, w celu dokonania zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić stosowny formularz, dostępny w Urzędzie Miejskim w Jezioranach (pokój nr 5), lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jezioranach BIP: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
(zakładka: Ochrona środowiska – barszcz Sosnowskiego) oraz na stronie internetowej www.jeziorany.com.pl .

  1. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej: , lub na adres siedziby Urzędu Miejskiego
    w Jezioranach, Pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany.

Prosimy wszystkich mieszkańców gminy Jeziorany o współpracę i włączenie się do akcji zwalczania barszczu, a także o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresach silnego nasłonecznienia.

 

Pamiętajmy również o nadrzędnej zasadzie, że to właściciel nieruchomości odpowiada za stan swojej nieruchomości.

Jeżeli na nieruchomości rosną rośliny obce rodzimej florze, a taką jest barszcz Sosnowskiego, to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest niedopuszczenie do jego rozprzestrzenienia się w środowisku, czyli nie dopuszczenie do jego wysiania.  

 

Wszelkie pytania należy kierować  telefonicznie pod nr tel. 89 539 27 43.

Załącznik:
Formularz zgłoszenia

 

Burmistrz Jezioran

/-/ Łukasz Szpara