Sprawozdanie z przyznanych dotacji w zakresie sportu, ochrony zdrowia i turystyki po uwzględnieniu zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów na rok 2023. (pobierz)