Województwo Warmińsko-Mazurskie
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz zastąpiono zaleceniem ograniczenia użytkowania kominków niebędących jedynym źródłem ciepła
Strefa miasto Elbląg
– W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.
Źródło:
– UCHWAŁA NR XVI/281/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 26 maja
2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg.
– UCHWAŁA NR LI/772/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 27 czerwca
2023 r. w sprawie określenia aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej.